VÒNG QUAY SỰ KIỆN VIP

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Huỳnh Thụ Hồng Gấm Kim Cương Xuân 5.000 KIM CƯƠNG 17-06-2021 09:41:07
Bình Kim Cương Xuân 9.999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 09:27:25
Đào Thụ Kim Cương Xuân 8.000 Kim Cương 17-06-2021 09:24:55
Trịnh Quốc Huy Kim Cương Xuân Cực Khủng May Mắn 17-06-2021 09:21:59
Nguyễn Bảo An Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 09:19:28
phạm đức Kim Cương Xuân 8.000 Kim Cương 17-06-2021 09:17:42
Hoàng văn chung Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 09:12:27
Ngô Minh Dũng Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:58:08
Linh Kinh Kim Cương Xuân Cực Khủng May Mắn 17-06-2021 08:56:28
muong Chi Duong Kim Cương Xuân 5.000 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:50:42
Kim Nguyên Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:48:43
Thanh Vân Chúc mừng người may mắn quay TRÚNG KIM CƯƠNG KHỦNG 17-06-2021 08:44:28
Hỏi Làm Gì Kim Cương Xuân 5.000 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:43:01
Pai Zen Kim Cương Xuân 8.000 Kim Cương 17-06-2021 08:42:43
Nhi Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:33:53
Công Hoàng Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:32:57
Ankoloiha Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:30:29
Nhiên Mộc Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:12:31
Đạt Đây Kim Cương Xuân 9.999 KIM CƯƠNG 17-06-2021 08:10:56
Phan Minh Kim Cương Xuân Cực Khủng May Mắn 17-06-2021 07:59:19