VÒNG QUAY SỰ KIỆN VIP

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
pham minh hieu- Kim Cương Xuân 9.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:48:01
ZS Bùi Nguyễn Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:39:10
Nguyễn Lê Huy Hoàng Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:33:15
Nguyễn Lê Huy Hoàng Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:33:07
Nguyễn Lê Huy Hoàng Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:32:48
Nguyễn Lê Huy Hoàng Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:32:24
Su Tạ Kim Cương Xuân 9.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:31:45
Nguyễn Nhật Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 19.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:29:55
Krish Kim Cương Xuân 7.000 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:26:40
Lương Nhật Ánh Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:19:17
Chibi Art Kim Cương Xuân 9.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:17:08
Tuấn Thanh Kim Cương Xuân 7.000 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:16:48
Doi Truong Kim Cương Xuân Cực Khủng May Mắn 20-04-2021 20:16:01
Phạm Tuấn Khang Kim Cương Xuân 9.999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:09:26
tungtenh Chúc mừng người may mắn quay TRÚNG KIM CƯƠNG KHỦNG 20-04-2021 20:08:08
Hoàng Lê Kim Cương Xuân 7.000 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:07:18
Ngọc Minh Tình Yêu CR7 QUAY đủ 5 Lần trúng 29,999 KIM CƯƠNG 20-04-2021 20:05:24
ha gia bao Kim Cương Xuân 8.000 Kim Cương 20-04-2021 20:01:38
Huỳnh Ngọc Thảo Kim Cương Xuân 8.000 Kim Cương 20-04-2021 19:54:18
Bố Già Kim Cương Xuân 8.000 Kim Cương 20-04-2021 19:53:12